DevOps Agıle Skılls Assocıatıon (DASA)

dasa-devops-agile-skills-association

DevOps Nedir?

DevOps, organizasyona/müşteriye/kullanıcıya daha hızlı ve daha fazla değer üretebilmek için IT projelerinin daha kolay, hızlı ve ucuz gerçekleştirilebilmesini hedefler.

DASA DevOps Sertifikasyonları

DASA DevOps Sertifikasyon Programı, DevOps alanında ilerlemek isteyen IT profesyonelleri için özel bir programdır. DASA tarafından verilen sertifikaların hepsi, DASA DevOps Yetkinlik Modelinden belirli konuları kapsar.

dasa-devops-fundamentals-24
dasa-devops-professional-enable-scale-24
dasa-product-owner-web

DevOps Fundamentals Sertifikası, Agile ve/veya DevOps ekibinde yer alan tüm IT profesyonelleri için başlangıç ​​noktasıdır. Tüm ekip üyelerinin DevOps’un temel ilkelerini benimsemesi, iş akışlarının geliştirilmesi ve daha hızlı deployment sağlanmasının ilk adımıdır.

DASA Professional Enable + Scale Sertifikası, DevOps’un pratik düzlemde kullanılmasını sağlamak için gerekli temel eğitimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca anlatılan DevOps teorisi, faydalanılacak örnekler, yapılan pratik uygulamalar ve interaktif grup çalışmaları, DevOps’u uygulamak için gerekli becerileri anlamanıza yardımcı olacaktır.

DASA Product Owner Sertifikası, geleneksel Agile Product Owner programlarının genişletilmiş versiyonudur. Sertifika programı, IT ekiplerindeki profesyoneller hem Development hem de Operasyon sorumluluklarını üstlendiklerinde Product Owner’ın karşılaştığı çok sayıdaki gereksinimleri konu alır.

DASA Nedir?

DevOps Agile Skills Association (DASA), DevOps eğitimlerini ve sertifikasyon süreçlerini global pazarda destekleyerek gelişmesine katkıda bulunan bağımsız, açık ve üyelik sistemine dayalı bir kuruluştur.

DASA sertifikasyon programı, Temel, Profesyonel ve Liderlik Seviyelerine ait becerilerin kazandırılması için tasarlanmış özel bir programdır. Sertifikasyon programı, hem bireylerin hem de organizasyonların ihtiyaçlarına göre doğru eğitim planını hazırlar ve temin eder.

Continium, kariyerinde ilerlemek ve DevOps’u uygulamak isteyen profesyoneller için akredite DASA eğitimleri verir.

Sertifikasyon Şeması

DASA® Eğitimlerine Katılan Bazı Organizasyonlar

DevOps Son Yılların En Çok Konuşulan Konularından. Peki, Doğru DevOps Dönüşümü Nasıl Sağlanabilir?

DASA®’nın size ve ekibinize DevOps dönüşüm yolculuğunuz için gereken beceri ve bilgileri nasıl sağlayabileceğini öğrenmek ister misiniz?

Kitapçığı İndir

DASA DevOps İlkeleri

1

Müşteri Odaklılık

Harekete Geçme, İnovasyon
2

Uçtan Uca Süreç Yönetimi

Ürün ve Hizmeti Önde Tutarak Düşünme, Mühendislik Zekası, İşbirliği
3

Uçtan Uca Sorumluluk

Tam Sorumluluk Üstlenme, Konsept Oluşturmadan Finale Kadar Süreç Yönetimi, Performans Desteği
4

Çapraz Fonksiyonel Otonom Ekipler

T-Model Kişiler, Tamamlayıcı Beceriler
5

Sürekli Gelişim

Yöntem çalışmadıysa daha sık deneme, test etme; yanlışı daha hızlı keşfetme
6

Mümkün Olduğunca Otomatize Edin

Kaliteyi Artırın, İş Akışını En Üst Düzeye Çıkarın

DASA DevOps Yetkinlik Modeli

DASA DevOps Yetkinlik Modeli, bireylerin ve ekiplerin DevOps’a ne kadar hazır olduklarını tespit ederek ekibin yüksek performans düzeylerine ulaşmak için doğru beceri ve yeteneklere sahip olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olur.

Yetkinlik Modeli, DevOps ekiplerinde ihtiyaç duyulan temel becerilerin neler olduğunu açıklar. Buna göre, DASA modelde 4 beceri alanı ve 8 bilgi alanı tanımlar ve bu 12 yeteneğin her biri için beklenen davranış veya bilgi düzeyinin ne olduğunu açıklar.

dasa-devops-fundamentals-competence-model-17102018

BECERİ ALANI

1. Cesaret: Evanjelizm, koçluk, özgüven, proaktiflik, yansıma, güvenilirlik, açık toplantılar, deneyimleme, başarısızlığa alışkın olma, değişim cesareti.

2. Ekip Oluşturma: Farklı bakış açılarını anlama, işbirliği kurma, ortak sorumluluk alma, ortak amaca hizmet edebilme, ekiple entegre olarak hizmeti/ürünü destekleme yeteneği

3. DevOps Liderliği: Ekiplerin yüksek performansa ulaşması için destek vermek, alçakgönüllülük, şeffaflık, Hizmet yaşam döngüsü ilkesi, Paydaş yönetimi

4. Sürekli gelişim: Her gün yapılan işi iyileştirme prensibini benimeseme, kaizen düşünce yapısı, kaliteli kaynak, ilk denemede doğru onarım, bilgi paylaşımı, uyum yeteneği.

BİLGİ ALANI

1. İş Optimizasyonu: Kullanıcı görüşlerinin doğrudan geribildirim döngüsüne eklenmesi, hizmet seviyesi yönetimi, yapılan işin tanımı, iş etkinliği / performans izleme, vaka yönetimi gibi IT hizmeti yöntemlerinin gerçek hayatta kullanılması.

2. İş Analizi: Fonsiyonel gereksinimler, fonsiyonel olmayan gereksinimler (piyasadaki gelişmelere dayanarak)iş sürecinin daha uzun vadeli gelişimi, veri analizi ve iyileştirme.

3. Mimarlık & Tasarım: Geliştirmeler ve mevcut durum arasındaki uyumluluğu sağlama, genel hizmet tasarımı, paternler ve stiller.

4. Programlama: Yazılım mühendisliği becerisi, everything as code, veri yönetimi.

5. Continuous Delivery: Test otomasyonu, deployment ve release yönetimi, konfigürasyon yönetimi, versiyon kontrolü, bulut, konteynerleştirme, özellik odaklı delivery.

6. Test Özellikleri: Test senaryolarının tasarımı, test kavramları.

7. Infrastructure Mühendisliği: Teknik izleme, performans yönetimi (örneğin yük dengeleme vb.), kapasite ve kullanılabilirlik yönetimi, güvenilirlik mühendisliği, bulut, konteynerleştirme.

8. Güvenlik, Risk & Uyumluluk: Güvenlik, hizmet sürekliliği planlaması.

DASA® DevOps Eğitimi

2 Gün

DASA® DevOps Fundamentals Eğitimi

Virtual Class
Daha Fazlasını Öğren
continium_dasa2

DASA® KAYNAKLARI

DevOps Agile Skills Association’ın hazırladığı DevOps Voices podcast’leri ve Deep Dive videoları ile, DevOps dünyasını şekillendiren ilham verici konular hakkında en deneyimli ve bilgili uzmanlardan fikir edinebilir ve DASA® hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

DASA® Kaynaklarını İncele