Online etkinlik serimiz DevOpsX Talks’ın ilk oturumunda Turkcell’in DevOps ve Transition Yöneticisi Abdullah Danışman’ı misafir ettik. Continium DevOps Hizmetleri Yöneticisi Berk Dülger’in de eşlik ettiği etkinlikte Abdullah Danışman bizlere Turkcell’in DevOps Dönüşüm Yolculuğu konusunda bir sunum gerçekleştirerek değerli görüşlerini paylaştı.

Turkcell Neden Böyle Bir Dönüşüme İhtiyaç Duydu?

Strateji şirketi Forrester’ın yaptığı araştırmaya göre IT dünyasında yapılan işlerin %70’i ürün desteği, yönetim ve bakım, problem çözümü gibi konulara ayrılırken %30’unun inovasyon, verimlilik artışı ve gelir arttırmaya odaklanma gibi konulara ayrılabildiğinin altı çiziliyor. Gartner’ın dönüşüm yolculuğu konusunda sunduğu bir analizde ise esas odaklanılan alanların süreç yönetimi ve insan faktörü olduğu belirtiliyor.

devopsx talks

Turkcell bünyesinde süreç yönetimi ve insan faktörü bu dönüşümde odaklanılan temel faktör olarak belirtilirken, çevik dönüşüm yolculuğunda yaklaşık 100’ün üzerinde squad dönüşümünün tamamlandığı da Turkcell DevOps Transition Yöneticisi Abdullah Danışman tarafından ifade edildi.

DevOps’un zaruri bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkarken, çevik dönüşüm esnasında ekiplerin öz farkındalıkları ortaya çıkıyor. DevOps daha verimli, daha fazla inovasyona, araştırmaya vakit ayırmak, daha kaliteli üretim sonucunda daha mutlu çalışan, daha bağlı müşteri kitlesine sahip olmak bu dönüşümün temel hedefleri arasındadır.

Turkcell’in DevOps Dönüşüm Yolculuğu

Abdullah Danışman Turkcell’in DevOps Dönüşüm Yolculuğunu, teknoloji, insan, süreç ve yönetişim olmak üzere 4 aşamada ifade ediyor:

devopsx talks

Teknoloji

Dönüşüm boyunca gerçekleştirilen modernizasyonlar sayesinde 10 yıllık ürün setlerinin kullanımdan çıkarıldığını belirten Abdullah Danışman, “Standartlaşmaya çok önem verdik, açık kaynak yazılımlar dahil olmak üzere şirket dinamiklerine en uygun aracı seçmeniz çok önemli, bunu yapmadığınız taktirde süreç tarafında ciddi problemlere karşılaşabiliyorsunuz” diyerek görüşlerini paylaştı. Bu sayede hız kazanımları elde edildiği ve mikro servislerin cloud-native olarak geliştirildiğinin altı çizildi.

İnsan

DevOps dönüşümünü süresince farklı dinamikleri ve beklentileri olan geliştirme, güvenlik ve operasyon birimlerinin güçlü ilişkiler kurmasının büyük önem arz ettiği ifade edilirken bunun sonucunda problem çözme hızı, devreye alım başarı oranında artışlar ve sürekli devreye alım konularında gelişmeler yaşandığı belirtildi.

DevOps dönüşümünün hızlı refleks beklentisi göz önünde bulundurularak Analist, Developer, PM, Operasyon gibi farklı birimler için kullanıcı dostu yapıların oluşturulduğu ve çevik felsefe sayesinde bu sürecin daha kolay bir biçimde sürdürülebildiği göz önüne getirildi.

Süreç

Ekiplerin dinamikleri için kullanılan kemikleşmiş ve hantallaşmış süreçlerin çevik felsefeyle yeniden ele alınarak sadeleştirildiğini belirten Abdullah Danışman, sadece geliştiriciler için değil, bu süreci kontrol eden ekiplerin de çevik felsefeyi benimsemeleri için eğitimler düzenlendiğini, bu yaklaşımın süreç yönetiminde başarıya ulaşmalarını oldukça kolaylaştırdığını ifade etti.

Denetlemede oluşan bulgular azalırken, daha şeffaf süreç yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı ve bu sürecin olmazsa olmaz bir parçası olan test otomasyonu araçlarının ekosisteme kazandırılarak daha kaliteli çıktı üretmeye hazır hale geldiği vurgulandı.

Yönetişim

Risk ve uyum kontrollerinde sürekli yönetişim sağlanırken bu sayede süreçler ve devreye alım servislerini kontrol eden devreye alım ekipleri ile ilgili denetim ve güvenlik açıklarının oldukça azaldığı belirtildi.

Altyapı: Self Service DevOps

Abdullah Danışman altyapı konusundaki süreci “Başlangıçta standartları olmayan, merkezi bir DevOps yaklaşımı vardı, denetim altında tutamıyorduk bundan dolayı bu yaklaşımdan vazgeçtik. DevOps merkezi olarak yönetilemez! Self Service DevOps felsefesini enterprise şirketlerde uygulamak gerekiyor, ekiplerin kendi kendilerini yönetebilecekleri ve bağımsız olabilecekleri DevOps yapılarını kazandırmak çok değerli çünkü bir sistemin düşmesi durumunda başka bir ekibin bu durumdan etkilenmemesi gerektiği bu dönüşümün amaçları arasındadır.” diyerek ifade etti.

Jira, Confluence, BitBucket, Artifactory, Fortify gibi ortak platformların kullanıldığı ve bu platformların yüksek seviyede erişilebilir olmasının çok önemli olduğu, hizmetlerin bu platformlar üzerinden verildiği ifade edilirken DevOps dönüşümünde en çok kullanılan Git ve Artifactory gibi yapıların yüksek seviyede erişilebilir mimarilere taşındığı önemle belirtildi.

Bu dönüşümün merkezi bir DevOps yaklaşımıyla yapılamayacak kadar basit bir dönüşüm olmadığı, bütün organizasyonun bu işin bir parçası olması gerektiği vurgulanırken Dağıtık DevOps Set Mimarisi sayesinde DevOps Domain Manager (DDM) ile bu ilişkilerin yürütüldüğü söylendi.

Sonuçlar: CI/CD Sürelerinde Kazanımlar

Teknolojilerin hayatı zorlaştıran değil kolaylaştıran araçlar olması gerektiğini ifade eden Abdullah Danışman “Bu dönüşümü doğru olarak yaptığınızda gerçek değere çıktı olarak yansır ve organizasyonunuzdaki insanların talep ettiği, benimsediği yapılara dönüşür. Ekiplerin bunu hissetmeleri onları daha fazla motive eder, gelişmelerin takip edilmesini ve standartların benimsenmesini sağlar” dedi. Bu dönüşüm sonucunda bazı Turkcell servislerinin CI/CD sürelerindeki değişimleri bizlere aktardı.

CI/CD Sürelerindeki Değişimler

Bu dönüşüm yolculuğunda unutulmaması gereken bazı noktalar olduğunu belirten Abdullah Danışman “Sürekli devreye alım yapıları kurgulamaya çalışıyoruz, bunun için prototip yapılar kurduk. Büyük organizasyonlarda kontrol yapılarını birden ortadan kaldırmamak çok önemli çünkü operasyonun sorunsuz, sıkıntısız kaliteli çalışan uygulamalara ihtiyacı var. DevOps tarafında sadece geliştirici bakış açısıyla süreçlere hız kazandırmak ve devreye almak istiyor olabilirsiniz ama operasyon ekibi de sorunsuz, kaliteli, müşteri memnuniyeti sağlayan, sürdürülebilir yapıları ayakta tutmak isteyecektir. Süreçte iki tarafında geri bildirimlerinin ortak paydada buluşturabilmek çok değerli, teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama otomasyonu yaparken kontrolü de es geçmemek ve aradaki bu ölçüm noktalarını kurgulamak önem arz ediyor” diyerek görüşlerini ifade etti.

Abdullah Danışman’ın katıldığı DevOpsX Talks etkinliğini Youtube‘dan izleyebilir, sonraki etkinliklerimizden haberdar olmak için sosyal medyadan bizi takip edip,  e-mail bültenimize üye olabilirsiniz.

Tolga Yaycı

Intern DevOps Engineer